צוואה הדדית – פתרון זוגי

מהי צוואה הדדית?

צוואה הדדית היא צוואה מיוחדת אותה עורכים וחותמים שני בני הזוג, בין אם הדבר נעשה במסמך אחד, ובין אם הוא נעשה בשני מסמכים שונים.

הרעיון הוא כי כל אחד מבני הזוג מסתמך על צוואתו של בן הזוג האחר, ומתנה את הוראות הצוואה שלו בהוראות הצוואה של בן הזוג. לדוגמה – בני הזוג חותמים על צוואות הדדיות לפיהן הם מורישים את כל רכושם לבן הזוג האחר.

מסיבה זו, לא ניתן לתקן או לבטל צוואה הדדית, אלא בהתאם לתנאים הקבועים בחוק. זאת להבדיל מצוואה רגילה אשר בנוגע לה עורך הצוואה יכול לשנותה בכל שלב שהוא, ללא הגבלה.

מתי בכל זאת ניתן לבטל צוואה הדדית?

נדרש כי שני בני הזוג יהיו בחיים. ככל שבן הזוג עודו בחיים רשאי מבקש הביטול לשלוח הודעה בכתב על רצונו בביטול הצוואות לבן הזוג האחר. במקרה כזה שתי הצוואות תבוטלנה, ולא רק צוואתו של בן הזוג אשר הודיע על רצונו.

במקרה בו אחד מבני הזוג נפטר, רשאי בן הזוג האחר לוותר על חלקו בעזבון, ובתנאי כי העזבון עדיין לא חולק. רק אם הסתלק מחלקו בעזבון יהא רשאי לבטל את הצוואה ההדדית שערך.

אגב, ככל שהעזבון כבר חולק, יכול בן הזוג היורש להחזיר את מלוא הרכוש שירש מכח הצוואה ההדדית, וגם אז יתאפשר לו להודיע על הרצון לבטל את אותה צוואה.

האם צוואה הדדית מתאימה לבן זוגי ולי?

בני זוג אשר בוחרים לערוך צוואה הדדית, עושים זאת מתוך מטרה משותפת זהה, והסכמה להגביל את צעדיו של בן הזוג אשר יוותר בחיים. חשוב להבין את המשמעויות וההשלכות המשפטיות המיוחדות הנוגעות לעריכת צוואה הדדית ולהגבלות הנוקשות המוטלות על ביטול צוואה כזו.

למשרדנו נסיון עשיר בעריכת צוואות, ובהתאמת הצוואה המתאימה למקרה של כל לקוח ולקוח. בפגישת הייעוץ קודם לעריכת הצוואה, נלמד את צרכיכם הייחודיים ואת רצונכם, על מנת שזה ישתקף במסמך הצוואה באופן מלא ומדוייק. את הצוואה מומלץ לערוך ע"י נוטריון מוסמך, ולחתום אותה בפניו. באופן זה יהיה באפשרותכם להבטיח כי  רצונכם יקויים באופן מלא, וכי לא יפלו פגמים בצוואה.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
Shopping Basket