פוטרת בהריון או לאחר לידה? דעי את זכויותייך

חוק עבודת נשים

חוק עבודת נשים אוסר על המעסיק לפטר עובדת בהריון, ובלבד שיש לה ותק של שישה חודשים אצלו. במקרה כזה, אין זה משנה מה סיבת הפיטורים (ואפילו אם הסיבה נובעת ממניעים אחרים מאשר ההריון למשל תפקוד העובדת או צמצום בבית העסק).

ככל שהמעסיק מעוניין לפטר את העובדת, מסיבות שאינן קשורות בהריונה, עליו להגיש בקשה מתאימה לממונה על חוק עבודת נשים במשרד העבודה והרווחה.

הממונה על עבודת נשים יבחן את המקרה שיובא בפניו, וישמע את עמדת העובדת, בטרם יקבל החלטה. ככל שהממונה סבור כי הפיטורים קשורים להריונה של העובדת, לא יינתן האישור.

במקרה בו פוטרה העובדת, ללא קבלת היתר הממונה, תהא העובדת זכאית לפיצוי בגובה 150% משכרה, עבור כל חודש ממועד פיטוריה ועד למועד לידתה, וכן עבור 60 הימים לאחר שובה מחופשת הלידה.

חוק שוויון הזדמנויות בעבודה

חוק שוויון הזדמנויות בעבודה קובע בין היתר כי אסור להפלות עובדת בשל הריון, לידה, מצב משפחתי וכיוב'.

במקרה בו סיבת פיטורי העובדת היא הריון או לידה, תהא העובדת זכאית לתבוע פיצוי לפי חוק שוויון הזדמנויות, גם אם בעת פיטוריה לא עבדה אצל המעסיק 6 חודשים, אלא פחות מכך. כלומר, להבדיל מחוק עבודת נשים, אין צורך בוותק של 6 חודשים לפחות, אולם יש צורך להוכיח כי  המניע לפיטורי העובדת קשור להריונה או ללידתה.

במקרה כזה זכאית העובדת לפיצוי של עד 50,000 ₪, ללא הוכחת נזק. זאת בנוסף לדרישת פיצוי בגין נזקים שנגרמו לה, למשל במקרה בו לא מצאה עבודה אחרת עד למועד לידתה, וכיוב'.

זכויות נשים לאחר לידה

החוק קובע כי במהלך 60 הימים לאחר תום חופשת הלידה, לא ניתן לפטר את העובדת. תקופה זו קרויה "התקופה המוגנת".

בחלוף חופשת הלידה ובמהלך התקופה המוגנת (60 הימים לאחר חופשת הלידה) מחוייב המעסיק להחזיר את העובדת לעבודתה, באותם התנאים ובאותו השכר אשר השתכרה קודם לכן.

במידה והמעסיק מעוניין לצמצם את היקף משרת העובדת או להקטין את שכרה, עליו לקבל את הסכמת הממונה על פיטורי נשים במשרד העבודה והרווחה.

משרדנו מתמחה בתביעות אפליה, פיטורים בהריון ו/או פגיעה בזכויות עובדת לאחר לידה.

נשמח לסייע ולייעץ לך בכל עניין.

* האמור אינו מהווה יעוץ משפטי אלא מידע כללי וראשוני בלבד.

מומלץ להיוועץ עם עו"ד המתמחה בתחום דיני עבודה.

הדברים נכונים למועד כתיבת המאמר, והמצב המשפטי עשוי להשתנות מעת לעת.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
Shopping Basket