עברת הטרדה מינית במקום העבודה? את לא לבד!

הטרדה מינית היא תופעה רחבת היקף הלובשת צורות שונות בהתאם להקשר ולרקע התרבותי בהם היא מתרחשת.

במדינת ישראל הטרדה מינית אסורה על פי חוק. החוק למניעת הטרדה מינית למעשה מבטא תפיסה ערכית עליונה, לפיה כל אדם זכאי להגנה על כבודו, על חירותו, ועל פרטיותו.

השקפת החוק כי הטרדה מינית, על שלל צורותיה, מהווה פגיעה בכבוד האדם, והפרת זכויותיו. החוק אף מבקש לקדם שוויון בין המינים, זאת באמצעות מיגור תופעת ההטרדה.

מטרתו העליונה היא להגן על נשים (ובמקרים מסויימים גם על גברים כמובן) מפני חדירה בלתי רצויה, בין אם מילולית ובין אם פיזית, למרחבים האישיים והפרטיים שלהם.

מהי הטרדה מינית?

החוק מונה שורה של מעשים אשר כל אחד מהם עולה כדי הטרדה מינית –

(1) סחיטה באיומים בעלת אופי מיני.

(2) מעשים מגונים.

(3) הצעות חוזרות ונשנות בעלות אופי מיני.

(4) התייחסויות חוזרות בעלות אופי מיני.

(5) אמירות מבזות ומשפילות בעלות אופי מיני.

(6) פרסומים (סרט, הקלטה, תצלום של אדם) המתמקדים במיניותו של אדם, בנסיבות בהן הפרסום עלול להשפיל או לבזות את אותו אדם, ובעת שלא ניתנה הסכמתו לפרסום.

(7) ניצול יחסי מרות בהטרדה מינית.

(8) התנכלות.

הטרדה מינית בהיבט הרחב –

חשוב להבין כי המושג הטרדה מינית אינו כולל רק את מעשי ההטרדה הקבועים בחוק, אלא מהווה חלק מתפיסת עולם רחבה הנוגעת למעמד האישה, ולזכויותיה.

כפי שהוסבר בהצעת החוק למניעת הטרדה מינית:

"הטרדה מינית היא פגיעה בכבוד האדם, בחירותו, בפרטיותו ובזכותו לשוויון. היא פוגעת בכבודו העצמי ובכבודו החברתי של המוטרד. היא משפילה ומבזה את אנושיותו. בין השאר על ידי התייחסות לאדם כאל אובייקט מיני, לשימושו של המטריד. הטרדה מינית כלפי נשים גורמת להשפלתן ביחס למינן או למיניותן, ומקשה עליהן להשתלב כחברות שוות בעולם העבודה וביתר תחומי החיים, ובכך היא פוגעת בשוויונן. התייחסות אליהן רק כאובייקט מיני, היא פגיעה במעמדן החברתי והאינטלקטואלי".

ובנימה אישית – רק את יכולה להחליט האם לאזור עוז, להילחם, ולהוציא את הצדק שלך לאור. רק את יכולה למצוא את האומץ שבך להרים ראש אל מול המטריד, ולהניח על כתפייך את המעמסה שבהשבת כבודך שנרמס. אני כאן עבורך, על מנת להבטיח כי אלחם את מלחמתך, ואעשה ככל שביכולתי כדי לעזור לך לחשוף את האמת, בתקווה שההליך המשפטי יהווה ריפוי הפגיעה הקשה שנגרמה לך. 

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
Shopping Basket