מהי התפטרות שדינה פיטורים?

ככלל עובד זכאי לקבל פיצויי פיטורים רק במקרה בו פוטר. למרות זאת, ישנם מקרים בהם אותו עובד יהיה זכאי לקבל את פיצויי הפיטורים למרות שהתפטר ולא פוטר.

למשל, אם העובד חווה הרעה מוחשית בתנאי העבודה, או שחלות בעניינו נסיבות שבהן אין לדרוש ממנו להמשיך בעבודתו.

דוגמאות להרעה מוחשית בתנאים הן פגיעה בשכר; הורדה מהותית בדרגה או בהגדרות התפקיד; יחס משפיל או מבזה מצד המעסיק וכד'.

בנוסף – מקרים של איחור בתשלום שכר או אי תשלום זכויות סוציאליות הקבועות בחוק (למשל אי ביצוע הפרשות לפנסיה), ייחשבו גם הם כהרעה מוחשית.

חשוב להדגיש כי עובד המבקש להתפטר בשל הרעה מוחשית בתנאי העבודה צריך לתת למעסיק התראה בכתב, על מנת לאפשר לו לתקן את המחדל. רק אם המעסיק קיבל התראה, ובכל זאת לא פעל להשבת תנאי העבודה או ביצוע התשלומים הנדרשים, יהא העובד זכאי להתפטר בדין מפוטר, ולקבל את פיצויי הפיטורים.

במקרים רבים, מעסיקים אינם משלמים את פיצויי הפיטורים, וטוענים כי מאחר והעובד התפטר הם פטורים מהתשלום. במצב זה יש לעובד זכות להגיש כנגד המעסיק תביעה בבית הדין האיזורי לעבודה. במהלך בירור התביעה יהא על העובד להוכיח כי אכן התקיימו התנאים המפורטים בחוק אשר מקימים את זכאותו לפיצויים, וכי ישנו קשר סיבתי בין הנסיבות להן טען לבין התפטרותו בפועל.

לאחרונה ניתן פס"ד מעניין בסוגיה זו. בכיר לשעבר בחברה דרש לקבל פיצויי פיטורים מלאים בסך של כמה מאות אלפי ₪. החברה ביקשה לדחות את התביעה, וטענה כי מכיוון שהוא זה שהתפטר, הוא אינו זכאי לפיצויים. העובד טען מנגד כי חרף העובדה שהתפטר, יש להתייחס אליו כאל מי שפוטר. הוא העיד בפני ביה"ד כי מנכ"ל החברה התנהג כלפיו בזלזול, והאשים אותו בעבירות חמורות של מרמה, הפרת אמונים, וגניבה ממעסיק. כל זאת מבלי שבדק האם יש יסוד להאשמות אלה.

בית הדין לעבודה שמע את עדויות הצדדים, והגיע למסקנה שהפגיעה החמורה ברגשותיו של העובד מצדיקה את התפטרותו בדין מפוטר. לפיכך פסק ביהמ"ש לזכות העובד השלמת פיצויי פיטורין בסך 311,000 ₪.

לקריאת פסה"ד: https://bit.ly/2FKjdRL

אם נאלצתם להתפטר עקב הרעה מוחשית בתנאי העבודה, או נסיבות אחרות שבהן לא ניתן היה לצפות כי תמשיכו לעבוד, צרו עמנו קשר בהקדם לבדיקת זכויותיכם.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
Shopping Basket