הטרדה מינית – חובות המעסיק

הטרדה מינית במקום העבודה היא תופעה פסולה ואסורה על פי חוק. החוק למניעת הטרדה מינית אוסר על קיומן של הטרדות מיניות בכל מרחב שהוא.

המציאות מלמדת כי הטרדה מינית במקום העבודה היא תופעה רחבה יותר ממה שנהוג לחשוב, וחמורה יותר. הטרדה במקום העבודה  מתבצעת פעמים רבות בין אנשים המצויים שעות ארוכות יחדיו, על פני תקופות ממושכות. נסיבות מיוחדות אלה מובילות לביצוע ההטרדה תוך ניצול יחסים של תלות, מרות וכפיפות.

מחקרים מלמדים כי בשל הדינמיקה החברתית המורכבת במקום העבודה, הקורבן מוצבת בעמדת נחיתות בכל הנוגע ליכולתה להתריע על ההטרדה או להביא אותה לכדי סוף.

במקרים אחרים, גם בעת שהקורבן מתריעה על ההטרדה, הרי שמקבלי ההחלטות בארגון בוחרים שלא להתעמת עם הסיטואציה, ומעדיפים להשתיקה.

בשל האמור, מטיל החוק חובה אקטיבית לא רק על המטריד להמנע מהטרדה, אלא גם על המעסיק או הארגון. המעסיק מחוייב לשדר מסר ברור, לפיו הטרדה מינית היא פסולה, מגונה ומוקצית, וכי הוא מתייחס אליה בחומרה וברצינות.

לפי הוראות החוק, המעסיק מחוייב בנקיטת שורה של צעדים שמטרתם למנוע תופעות פסולות אלה על מנת לייצר סביבה בטוחה לעובדות ולעובדי העסק. בין היתר מחוייב המעסיק לתלות תקנון למניעת הטרדה מינית במקום העבודה; למנות ממונה לעניין הטרדה מינית שתפקידו/ תפקידה לברר תלונות שהגיעו לידיעת המעסיק; לעדכן את עובדיו בהוראות החוק והתקנות למניעת הטרדה מינית; לערוך פעולות הדרכה והסברה בשעות העבודה המבהירות מהי הטרדה ומהן אותן התנהגויות פסולות ואסורות; לקבוע כי הטרדה מינית והתנכלות מהוות עבירות משמעת חמורה וכיוב'.

בנוסף, מחוייב המעסיק לנקוט שורה של צעדים הקבועים בחוק, במקרה בו הגיעה לידיעתו תלונה על הטרדה.

המעסיק מחוייב לטפל במקרה ביעילות ובמהירות;

לעשות ככל שביכולתו על מנת להימנע מהישנות המקרה;

ולא פחות חשוב – לתקן את הפגיעה שנגרמה למתלוננת עקב ההטרדה.

חשוב לציין כי גם אם אין בפני המעסיק תלונה רשמית אלא רק שמועות הנוגעות להטרדה מינית, עדיין חובה עליו לערוך בירור מקיף באמצעות הממונה על הטרדות מיניות בארגון.

יודגש – במידה והמעסיק לא קיים את הוראות החוק והתקנות, הוא חשוף לתביעה אזרחית אשר תוגש לא רק כנגד המטריד אלא גם כנגד המעסיק, בגין כך שלא עשה כל שביכולתו למנוע את ההטרדה ו/או להרחיק את המטריד.

* האמור אינו מהווה יעוץ משפטי אלא מידע כללי וראשוני בלבד.

מומלץ להיוועץ עם עו"ד המתמחה בתחום הטרדה מינית.

הדברים נכונים למועד כתיבת המאמר, והמצב המשפטי עשוי להשתנות מעת לעת.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
Shopping Basket