איזו צוואה מתאימה לי

מהי צוואה?

צוואה היא מסמך כתוב המסדיר את חלוקת רכושו של אדם לאחר פטירתו. חוק הירושה קובע 4 סוגי צוואות אפשריים – צוואה בכתב יד, צוואה בפני עדים, צוואה בעל פה, וצוואה בפני רשות.

צוואה בכתב יד – צוואה הכתובה כולה בכתב ידו של המצווה (להבדיל מצוואה מודפסת אשר המצווה רק חתם עליה), חתומה בחתימתו של המצווה, ומתנוסס עליה תאריך עריכת הצוואה – אף הוא בכתב ידו של המצווה.

צוואה בפני עדים – צוואה כתובה (לרוב מודפסת, אם כי אין חובה לכך). הצוואה נחתמת ע"י המצווה בפני שני עדים. תפקיד העדים הוא מרכזי – העדים לא רק נוכחים בעת החתימה, אלא חותמים אף הם על גבי הצוואה, לאחר שהמצווה מצהיר בפניהם כי זו צוואתו. חתימת העדים חייבת להיעשות במועד חתימתו של המצווה, שאם לא כן הצוואה תיפסל.

צוואה בפני רשות – צוואה הנאמרת בעל פה או נכתבת ומוגשת לרשות הקבועה בחוק: בימ"ש או בי"ד דתי, רשם הירושה או נוטריון. בפרקטיקה מרבית הצוואות מסוג זה נחתמות בפני נוטריון, אשר עורך את המסמך, ומאשר בחתימתו כי הצוואה אכן נערכה על ידי המצווה, ונחתמה בפניו, תוך ציון מועד החתימה. כאשר הצוואה נערכת בפני נוטריון, אין צורך בעדים נוספים.

צוואת שכיב מרע – צוואה בעל פה, אשר ניתנת בעת שהמצווה נמצא על סף מוות, או שהוא מאמין כי זהו מצבו. התנאים לקיומה של צוואה זו הינם קשים יותר. נדרש כי הצוואה תיערך בפני שני עדים, אשר יעלו על הכתב הן את תוכן הצוואה, הן את הנסיבות החריגות לעריכתה והן את מועד עריכתה. גם בכך לא די- החוק קובע כי צוואת שכיב מרע חייבת להיות מופקדת אצל הרשם לענייני ירושה, שאחרת אין לה תוקף משפטי. בנוסף, תוקף הצוואה בטל לאחר חודש ימים אם חלפו הנסיבות שהצדיקו את עריכתה והמצווה עודנו בחיים. תפיסת החוק היא כי במקרה כזה המצווה יכול לערוך צוואה אחרת בכתב, בפני עדים, או בפני נוטריון.

ככלל, המצווה יכול לבטל את צוואתו או לתקנה בכל שלב שהוא, ובלבד כי התיקון יעשה בהתאם לאחת מהצורות המצויינות לעיל. החריג לכך הוא צוואה הדדית, עליה יש מגבלות מסויימות שכן היא מחייבת את שני בני הזוג שערכו אותה (ראה גם – צוואות הדדיות).

איזו צוואה מתאימה לי?

למשרדנו נסיון עשיר בעריכת צוואות, ובהתאמת הצוואה המתאימה למקרה של כל לקוח ולקוח. בפגישת הייעוץ קודם לעריכת הצוואה, נלמד את צרכיך הייחודיים ואת רצונך, על מנת שזה ישתקף במסמך הצוואה באופן מלא ומדוייק. המלצתנו היא כמובן לערוך את הצוואה ע"י נוטריון מוסמך, ולחתום אותה בפניו. באופן זה יהיה באפשרותך להבטיח כי  רצונך יקויים באופן מלא, וכי לא יפלו פגמים בצוואה.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
Shopping Basket